BỘT ĐÁ CACO3

  • Kích thước thông dụng: 70-80µm;
  • Độ trắng: 80% min;
  • Quy cách đóng bao: Xả rời, bao 25kg, 50kg, jumbo, v.v.;
  • Sản lượng: ~20,000 tấn/tháng;

Với ưu thế về nguyên liệu đầu vào và dây chuyền sản xuất, sản phẩm bột đá CaCO3 Tân Thuỷ có thể tuỳ biến về kích thước, chất lượng, đóng gói, v.v. đáp ứng nhu cầu của mọi của khách hàng.